P.P.U.H. Exp.-Imp. PA-BEX

profesjonalizm w działaniu od 1983r.

Oferta-Kanalizacja

Firma P.P.U.H Export – Import „PA-BEX” pragnie zaoferować Państwu nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej budowy kanalizacji i wodociągów , jak i późniejszej obsługi urządzeń służących do podczyszczania ścieków :

- sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej
- separatory substancji ropopochodnych
- separatory tłuszczu
- piaskowniki, osadniki piasku i szlamu
- przepompownie ścieków

Zajmujemy się :

- montażem , rozruchem i nadzorem nad bieżącą eksploatacją w/w urządzeń,
- okresowymi przeglądami eksploatacyjnymi
- usuwaniem awarii kanalizacji
- czyszczeniem w/w urządzeń wraz z odbiorem wytworzonego odpadu
- Czyszczeniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej
- Inspekcjami TV kanalizacji
- Wywozem nieczystości płynnych

   Dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą monterów sieci i serwisantów oraz rozległym parkiem maszynowym niezbędnym do budowy i późniejszego serwisu.
   Posiadamy niezbędne decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.
   Nasze doświadczenie w branży sanitarnej datuje się na rok 1983.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.